Friday, 28 October 2011

Borang pentaksiran DSV tahun 1

Borang ini boleh digunakan sebagai checklist untuk guru - guru sebelum key in markah secara online...

BORANG PENTAKSIRAN KSSR
DUNIA SENI VISUAL
NAMA: ___________________________                                     TARIKH : ______________________

KELAS : ___________________________BAND


PERSEPSI ESTETIK

APLIKASI SENI

EKSPRESI KREATIF


APRESIASI SENI


1
B1D1E1

B1D2E1

B1D1E2

B1D2E2

B1D1E3

B1D2E3

B1D1E4

B1D2E4

B1D1E5

B1D3E1
2
B2D1E1

B2D2E1

B2D1E2

B2D2E2

B2D1E3

B2D2E3

B2D1E4

B2D2E4

B2D1E5

B2D2E5

B2D1E6

B2D2E6

B2D1E7B2D1E8

B2D3E1

3
B3D1E1

B3D2E1

B3D4E1B3D1E2

B3D2E2

B3D4E2B3D1E3

B3D2E3

B3D4E3B3D1E4B3D4E4B3D1E5

B3D3E1

B3D1E6B3D1E7B3D1E8


4
B4D1E1

B4D2E1

B4D3E1B4D1E2

B4D2E2

B4D3E2B4D1E3B4D3E3B4D1E4B4D3E4B4D4E1


5
B5D1E1

B5D2E1

B5D3E1

B5D6E1

B5D1E2

B5D2E2B5D6E2

B5D1E3

B5D2E3

B5D4E1B5D1E4

B5D2E4B5D2E5

B5D5E1

B5D2E6B5D2E7B5D2E8


6
B6D1E1

B6D2E1

B6D3E1

B6D6E1

B6D1E2

B6D2E2B6D2E3

B6D4E1

B6D7E1B6D7E2

B6D5E1

B6D8E1                           


No comments: